Search

Potrebujete pomoc? 0948 090 835
Potrebujete pomoc? 0948 090 835

reklamačný formulár

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim, ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Kupujúci má právo podať reklamáciu ak obsah, kvalita, cena, úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke.

Predávajúci neručí za vady spôsobené prepravcom a na nasledovné vady:
1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými
a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami,
technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.


Predávajúci prijíma reklamácie na e-mailovej adrese: info@zavlaha24.sk alebo štandardnou poštou zaslanou na adresu sídla predávajúceho alebo na tel. čísle  +421 948090835 . Zásielka musí byť kompletná, v kompletnom stave ako ste ju prevzali pri dodaní. Do balíku treba pridať aj vyplnený reklamačný formulár ktorý nájdete TU. Tovar neposielajte na dobierku pretože nebude prevzatý.

Ak ide o reklamáciu kvality a obsahu objednávky, reklamačné konanie začne po obdržaní predmetu kúpy na adresu predávajúceho. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 14 dní od dodania reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný formou e-mailu alebo telefonický. V prípade uznanej reklamácie bude kupujúcemu dodaný nový a správny tovar alebo vrátená výška sumy ktorá je stanovená v príslušnej objednávke a to buď poštovou poukážkou na adresu alebo na
bankový účet uvedený vo vyplnenom tlačive – Reklamačný formulár

Kupujúci môže objednaný tovar vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu v lehote do 14 kalendárnych dní od jeho doručenia. Je potrebné aby bol tovar vrátený v originálnom balení, obale a nepoškodený na adresu K.V. systems s.r.o., Námestie 1. mája 29, 903 01 Senec. Kupujúci je povinný informovať o vrátení predmetu kúpy predávajúceho vopred a to e-mailom na adresu info@zavlaha24.sk alebo telefonicky na čísle +421948090835 alebo formou listu na adresu sídla predávajúceho. Náklady na spätné doručenie od kupujúceho hradí kupujúci. Po obdržaní zásielky a skontrolovaní obsahu tovaru predávajúci uhradí sumu stanovenú v príslušnej objednávky do 14 kalendárnych dní a to buď poštovou poukážkou na adresu alebo na bankový účet uvedený vo vyplnenom tlačive – reklamačný formulár

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.

Back to Top
Produkt bol pridaný do košíka